Live sessie met Lichtje Eline Jansen | Samen doorlopen we (een deel van) de module ‘Je Innerlijk Kind Helen’