Nieuwe les: Ruimte scheppen waarin jouw missie gecreëerd kan worden