Als ons innerlijk licht altijd heling stuurt naar onze pijnstukken, waarom zitten die er dan nu nog?