Hoe heel ik een blokkade/overtuiging als ik merk dat iets blijft stagneren in mijn leven?

De blanco helingsreis waarin je heling kunt geven aan een zelfgekozen thema.