Hoe kan ik doen wat voor mij juist voelt, als ik daar anderen mee kwets?