Hoe kan ik opkomen voor mezelf vanuit mijn Liefdevolle Zelf in plaats van mijn boze Ikje?

Les: Je laten steunen door je Liefdevolle Zelf