Hoe om te gaan met de weerstand tegen sociale contacten, door oude pijn en negatief geloof?