Is het zinvol om de Lichtmeditatie langere tijd te blijven volgen?