Kan ik nog een bewustwordingstraject doen naast de Lichtacademie of is dat te verwarrend?