Kunnen de onware verhalen die we onszelf vertellen ook nuttig zijn voor bijvoorbeeld heling?

De twee vormen van een onwaar verhaal:

Illusie: Je interpreteert de werkelijkheid, maar ziet jouw interpretatie, jouw verhaal, voor waar aan.

Fantasie: Je kiest bewust om (tijdelijk) in een verhaal te stappen waarvan je weet dat het niet waar is.